Bord

Här visas text som beskriver en produktkategori med underkategorier.

Brödtext är den löpande texten i en bok, ett litterärt verk, i trycksak eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter.Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ordbild. Samtidigt ska det vara lättläst och anpassat till textens målgrupp. Serif-teckensnitten (antikvorna) har sin givna plats som brödtext-teckensnitt, då de upplevs som mer lättlästa i tryckt brödtext. Sans-serif-teckensnitt lämpar sig, enligt många typografiskolor, bättre för kortare stycken såsom rubriker och på datorskärmar.