Övrigt

I övrigt hittar du tillbehör för din inredning. Komplettera med praktiska medicinkylar till skolan eller vårdcentralen.
Behöver du inreda en NO-sal så finns System 13 som är vår labserie, anpassat för undervisningssalar. Är du ute efter
källsortering erbjuder vi serien Waste, 14 olika moduler anpassade för flera typer av kontorsmiljöer och företag.