Genomräckningsskåp

GENOMRÄCKNINGSSKÅP – LUCKA


GENOMRÄCKNINGSSKÅP - LUCKA

Utan inredning.

GENOMRÄCKNINGSSKÅP – LUCKA


GENOMRÄCKNINGSSKÅP - LUCKA

2 flyttbara hyllor.

GENOMRÄCKNINGSSKÅP – LUCKA


GENOMRÄCKNINGSSKÅP - LUCKA

2 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor.

GENOMRÄCKNINGSSKÅP – DÖRR


GENOMRÄCKNINGSSKÅP - DÖRR

1 fast och 5 flyttbara hyllor.

REAGENSSKÅP – SKJUTLUCKOR


REAGENSSKÅP - SKJUTLUCKOR

2 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor.

REAGENSSKÅP – SKJUTLUCKOR


REAGENSSKÅP - SKJUTLUCKOR

2 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor.