Punktutsug

Punktutsug är ett mycket användbart komplement i ett laboratorium eller en NO-sal. Det finns stora möjligheter till långtgående anpassning av punktutsug. Nedan visas några ofta förekommande varianter. Ta kontakt med någon av  våra säljare för mer information.


PUNKTUTSUG BÄNK

För placering i bänkskiva.

DiameterArtikelnr.
508717110

PUNKTUTSUG TAK

För montering i tak.

DiameterArtikelnr.
5087107120
75 87107130

PUNKTUTSUG VÄGG

För montering i vägg.

DiameterArtikelnr.
508707120
758707130