Nödduschar

Ögonduschar och nödduschar är självklar utrustning i laboratorium så väl som i NO-salar. När hälsovådliga ämnen hanteras får man inte ge avkall på säkerheten. Nedan finns ett urval av väl beprövade och högklassiga säkerhetskomponenter. Kom ihåg att ögonduschar måste utrustas med säkerhetsblandare.


ÖGONDUSCH

Artikelnr.
-

ÖGONDUSCH

Artikelnr.
8709081

TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE - ÖGONDUSCH

Termostatstyrd skyddsblandare för kroppsdusch, kombinerad med ögondusch. Inklusive 2 kontrollerbara backventiler 28 mm.

Artikelnr.
8709097

NÖDDUSCH

Nöddusch för väggmontage med kombinerad ögon Och kroppsdusch.

Artikelnr.
8709085

TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE - KROPPSDUSCH

Termostatstyrd skyddsblandare för ögondusch, inklusive väggkonsol, smutsfilter och backventil.

Artikelnr.
8709098