Nödduschar

ÖGONDUSCH


ÖGONDUSCH

ÖGONDUSCH


ÖGONDUSCH

TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE – ÖGONDUSCH


TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE - ÖGONDUSCH

Termostatstyrd skyddsblandare för kroppsdusch, kombinerad med ögondusch. Inklusive 2 kontrollerbara backventiler 28 mm.

NÖDDUSCH


NÖDDUSCH

Nöddusch för väggmontage med kombinerad ögon Och kroppsdusch.

TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE – KROPPSDUSCH


TERMOSTATSTYRD SKYDDSBLANDARE - KROPPSDUSCH

Termostatstyrd skyddsblandare för ögondusch, inklusive väggkonsol, smutsfilter och backventil.