Högskåp med modulsidor

MODELL 783


MODELL 783

Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

MODELL 701


MODELL 701

Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

MODELL 713


MODELL 713

Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

MODELL 774


MODELL 774

Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

MODELL 681


MODELL 681

Genomräckning. 2 eller 4 luckor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.