MODELL 101

Bänkskåp utan lucka. Utan hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HöjdDjupBreddAtrikelnr.
87043065730801014066
-63045730801017046