HÖGSKÅP 2250

HYLLSKÅP MED LUCKA


1 fast hylla. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED LUCKA


HYLLSKÅP MED LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED DELAD LUCKA


1 fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED PARLUCKOR


1 fast hylla. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED PARLUCKOR


1 fast och 5 flyttbara hyllor. * 1 fast coh 4 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED DELAD PARLUCKA


1 fast hylla och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED DELAD LUCKA GLAS/TÄT


1 Fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED PARLUCKOR, GLAS


1 Fast och 3 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED DELADE PARLUCKOR, GLAS/TÄT


1 Fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED DELADE PARLUCKOR, GLAS/TÄT


1 Fast och 6 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED PARLUCKOR


2 Fasta och 6 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.

HYLLSKÅP MED PARLUCKOR


2 Fasta och 14 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.