HÖGSKÅP – DELAD LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor.

HöjdDjupBreddArtikelnr. vhArtikelnr. hh
21004504003141120131411202
--5003145130131451302
--6003141320131413202
-6004003145120131451202
--5003145140131451402
--6003145520131455202