Högskåp 2100

HÖGSKÅP – DELAD LUCKA


1 fast och 5 flyttbara hyllor.

HÖGSKÅP – LUCKA


HÖGSKÅP - LUCKA

1 fast hylla.

HÖGSKÅP MED LUCKA


1 fast och 5 flyttbara hyllor.

HÖGSKÅP – DELAD LUCKA


HÖGSKÅP - DELAD LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor.

HÖGSKÅP – PARLUCKOR


HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 fast hylla.

HÖGSKÅP – PARLUCKOR


HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 fast och 5 flyttbara hyllor.

HÖGSKÅP – DELAD PARLUCKA


HÖGSKÅP - DELAD PARLUCKA

1 fast hylla och 5 flyttbara hyllor.

HÖGSKÅP – DELAD LUCKA


HÖGSKÅP - DELAD LUCKA

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor uppe, täta nere.

HÖGSKÅP – PARLUCKOR


HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 Fast och 3 flyttbara hyllor.

Glasade , hela ramluckor.

HÖGSKÅP- DELADE PARLUCKOR


HÖGSKÅP- DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor uppe & nere.

HÖGSKÅP – DELADE PARLUCKOR


HÖGSKÅP - DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor uppe, täta nere.

HÖGSKÅP – DELADE PARLUCKOR


HÖGSKÅP - DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 6 flyttbara hyllor.

Glasade ramluckor uppe, täta nere.

HÖGSKÅP – PARLUCKOR


HÖGSKÅP - PARLUCKOR

2 Fasta och 14 flyttbara hyllor.